CSR professional of the year - Robin Bruninx

CSR professional of the year - Robin Bruninx

CSR professional of the year

Robin Bruninx is één van de finalisten voor de CSR professional of the year award. De hierna volgende tekst beschrijft kort op welke manier Robin van bij het begin het streven naar duurzaamheid in zijn bedrijf Encon heeft binnengebracht. Robin heeft de basis gelegd voor de duurzaamheidscultuur in het bedrijf. Die basis ligt aan de oorsprong van heel wat initiatieven op duurzaamheidsvlak. Echter, dit alles zou niet gerealiseerd kunnen worden zonder het sterke team dat Encon heet. Dat wil Robin graag benadrukt hebben. Iedere medewerker bij Encon hoopt andere bedrijven te kunnen inspireren om zelf ook duurzamer te worden in elke betekenis van het woord. Hierna ontdek je het streven van Robin, en daarmee ook het streven van het hele bedrijf.

Founder en Afgevaardigd Bestuurder van Encon

Encon is een onafhankelijke organisatie, gespecialiseerd in duurzame energieprojecten voor industriële bedrijven. Encon helpt bedrijven bij energiebesparingen, het zelf produceren van hernieuwbare energie en bij het opzetten van duurzaamheidsprojecten. Voor haar eigen werking gaat het bedrijf nog verder en wil het maatschappelijk verantwoord ondernemen op elk vlak. Die ambitie is er voor een groot deel gekomen dankzij Robin.

17 jaar geleden startte Encon met een idee, zonder kapitaal en zonder markt. Het was 2002 en de film van Al Gore – An Inconvenient Truth – was nog niet verschenen. Toch wilde Robin, samen met zijn toenmalige docent, bedrijven overtuigen dat efficiënter omgaan met energie en zelf duurzame energie produceren belangrijke besparingen kon opleveren. Dat idee staat vandaag nog altijd centraal in de werking van het bedrijf.

Encon ondersteunt andere bedrijven om duurzamer te worden op elk vlak waar technieken een verschil kunnen maken. Voor haar eigen werking moet Encon verder gaan. En breder. Dat was de vaste overtuiging van bij het begin. De praktijk heeft Robin geleerd dat overtuigde duurzaamheid altijd van de top moet komen.

“Echte CSR kan alleen komen van de top van een bedrijf. Het management moet overtuigd zijn en willen implementeren, maar in zijn essentie komt CSR er alleen wanneer de aandeelhouders het echt belangrijk vinden”.

Infinity toont hoe ver Robin zijn omgeving vooruit duw

Een van de mooiste voorbeelden die illustreren hoe Robin, de aandeelhouders en de medewerkers van Encon op het vlak van duurzaamheid steeds verder drijft, is het nieuwe hoofdkantoor Infinity. Infinity is één van de duurzaamste kantoorgebouwen van Europa. Eén voorbeeld dat illustreert hoe uitzonderlijk het gebouw is: Infinity is één van de weinige gebouwen (als het al niet het enige is) dat 2 duurzaamheidscertificaten heeft: ‘BREEAM-outstanding’ in combinatie met het Amerikaanse duurzaamheidslabel ‘LEED Gold’. Om dit even te situeren: wereldwijd zijn er vandaag meer dan 2,3 miljoen gebouwen die het BREEAM-certificaat hebben of op dit ogenblik hun certificatieprocedure doorlopen. In de hele wereld zijn er daarvan slechts 32 kantoorgebouwen die het ‘BREEAM-outstanding’ -label hebben. Geen enkel van die gebouwen heeft tegelijkertijd ook een LEED-label. Waar bezoekers bij rondleidingen echter vaak nog het meest van opkijken, is de manier waarop het ontwerp van het gebouw het mensgericht werken ondersteunt.

Dat Infinity er in zijn huidige vorm staat, is ‘de schuld’ van Robin. Hij bleef halstarrig vasthouden aan een verregaand ontwerp waarvoor hij moeilijk partijen vond, nog moeilijker geschikte aannemers en eerst helemaal geen bankier die het project wilde financieren. Die extra focus op duurzaamheid in de meest brede zin dreef de medewerkers die het project moesten uitvoeren vaak tot wanhoop.

Het was logisch dat Encon het type kantoor zou bouwen dat het ook aan haar klanten zou aanraden. Het werd echter een ambitieus duurzaamheidsproject dat uniek is in Europa. Dat het gebouw technisch zeer vooruitstrevend is, ligt gezien de activiteiten van Encon, nog enigszins in de lijn van de verwachtingen. Maar ook op vele andere vlakken gaat het Infinity-concept zeer ver: het restaurant bestaat bijvoorbeeld volledig uit gerecycled, upcycled of gerecupereerde materialen, en er wordt voornamelijk gekookt met lokale, seizoensgebonden producten. Er is een bijenhotel, er zijn egelhuisjes, doorgang voor konijnen, vleermuis-en uilenkasten, ... Bij de opening beschikte Infinity over het grootste privé laadpalenpark van het land met 300 kW aan laadvermogen. Binnenkort verdubbelt het aantal laadstations. En dat is nodig, want Encon wil binnen de 2 jaar haar hele wagenpark volledig elektrisch hebben. Tot het zover is monitort het bedrijf het verbruik van haar ‘fossiele’ wagens.

Personeel staat centraal

Van bij de aanwerving van de eerste medewerker, wilde Robin een vernieuwend personeelsbeleid. En ook dat wordt weerspiegeld in het nieuwe hoofdkantoor: het personeel kan sporten in de eigen sporthal, één keer per week is er een personal coach die hen begeleidt en er zijn ook yoga-sessies. Met extra diensten zorgt Encon ook dat er meer tijd over is voor het gezin: zo is er een strijkservice, een broodservice en een carwashservice. Met het programma Move2Improve worden de medewerkers aangezet tot meer bewegen. Hun inspanningen worden beloond met geld voor een goed doel. Er werken opvallend veel vrouwen in een toch zeer technisch georiënteerd bedrijf. Dat komt omdat er veel aandacht gaat naar gendergelijkwaardigheid. Die aandacht voor het welzijn van het personeel vind je, hoe kan het ook anders, ook weer terug op elke werkplek in Infinity. Met Human centric lighting (dat zich aanpast aan het bioritme van de mens), speciale akoestiek, een zicht op groen vanuit elke werkplek, flexwerkplekken en het opgeven van landschapskantoren ten voordele van kleine werkplekken met maximaal 4 personen.

In het gebouw moest en zou er ook plaats worden gemaakt voor een auditorium. Want iedereen die Robin kent weet hoe erg hij begaan is met het uitdragen van zijn duurzaamheidsboodschap. Het auditorium zit daarom niet alleen vol met medewerkers voor opleidingen en bedrijven voor informatiesessies, er komen ook veel scholen en verenigingen. Het gevolg is dat er momenteel al meer dan 3.500 bezoekers Infinity hebben bezocht.

Dat idee ligt ook aan de basis van de Encon Energieprijs: een prijs die de student met het beste eindwerk rond energie en duurzaamheid beloont. Met de prijs wil Robin zowel studenten als onderwijsinstellingen motiveren om meer aandacht te schenken aan duurzaamheid.

“In de industrie wordt bijna de helft van alle technische creativiteit vandaag niet gebruikt. De creativiteit van vrouwelijke helft van de bevolking.”.

Vanuit die vaststelling ijvert Robin ook voor meer vrouwen in technische jobs. Robin werkt mee aan programma’s die de interesse van meisjes in STEM-richtingen moet versterken. Robin houdt zich ook graag ter beschikking van de overheid voor advies over allerlei duurzaamheidskwesties, vaak over thema’s die niet rechtstreeks met de dienstverlening van Encon te maken hebben.

Door de jaren heen is er ook steeds meer aandacht voor het verduurzamen van de dagelijkse werking van Encon. In de keuken wordt, zoals gezegd, niet alleen gewerkt met lokale producten. Er zijn nu zelfs plannen om zelf groenten te gaan kweken in een serre op het terrein. Het servies werd duurzaam gefabriceerd door de lokale, ambachtelijke studio van Piet Stockmans. Drinkwater wordt gemaakt van kraantjeswater en niet-lokale producten -zoals koffiebonen- zijn organisch en fair trade. De schoonmaak en afwas gebeuren met milieuvriendelijke producten van Ecover.

Omdat de inspanningen al zo lang en consequent worden volgehouden, is duurzaamheid deel geworden van de bedrijfscultuur. Wat dat betreft staan alle neuzen in dezelfde richting. Als er wordt opgeroepen om zwerfvuil op te ruimen op het industrieterrein, staan er onmiddellijk heel wat medewerkers in gele hesjes klaar om mee te helpen.

Naast de impact die zijn bedrijf in de eigen regio kan hebben, kijkt Robin ook naar de andere kant van de planeet. Hij is bestuurder van een vzw die bomen plant in Afrika. De vzw wil 10 miljoen bomen planten. Die helpen niet alleen in de strijd tegen de klimaatopwarming, maar leveren ook voedsel én een inkomen voor de lokale bevolking. 600.000 van die bomen staan er nu al. Die helpen zo’n 2.500 mensen aan een beter leven. 

CSR in kaart

Bovendien worden de geleverde inspanningen ook gemeten. In Infinity zijn er meer dan 40 meetpunten die het energieverbruik in al zijn vormen opvolgen. Onder andere dat van de elektrische wagens. Ook het brandstofverbruik van de ‘fossiele’ wagens wordt bijgehouden. Zelfs het papierverbruik binnen Encon wordt gemeten en voor verbetering geëvalueerd. Er wordt bijgehouden hoeveel bomen worden geplant in de vzw. Het meest rekenwerk gaat ongetwijfeld naar het bijhouden van de impact die Encon levert bij haar klanten. Zo werd duidelijk dat Encon in een periode van 17 jaar een besparing van 1,3 miljoen ton CO2 heeft weten te realiseren. Dat heeft hetzelde effect als het aanplanten van 110.000 Ha bomen. De projecten zorgden bovendien voor een kostenbesparing bij de klanten van € 260 miljoen.

De toekomst

Hoe belangrijk duurzaamheid voor Robin is, werd in 2018 duidelijk. Bij de zoektocht naar extern kapitaal om de internationale groei te financieren, kwamen Robin en medevennoot Sandra in contact met een interessante potentiële partner: Hasco-Invest NV. Hasco-Invest NV is een bedrijf dat actief is in diverse activiteiten, waaronder er één van fossiele brandstoffen is. De geïnteresseerde investeerder is een streng eisenpakket op het vlak van duurzaamheidsambitie opgelegd voor er verder onderhandeld werd. Als de partner dit niet bereid was, ging de overeenkomst niet door. Om die reden is er tevens een klimaatportefeuille opgezet en wordt er naar CO2-neutraliteit gestreefd naar eind 2020. Nu is er op de website van Hasco-Invest NV ook een duurzaamheidspagina.

Onlangs is Robin op zoek gegaan naar een externe CEO om zelf opnieuw meer tijd te kunnen besteden aan productontwikkeling, maar ook aan educatie en aan nieuwe projecten rond MVO.

De drive om duurzamer te werken zat in het DNA van Robin, maar heeft zich door de onaflatende druk van Robin, doorheen de jaren ook in het DNA van Encon genesteld. Robin ziet voor zichzelf daarom nu een andere taak. Van de driver om aan MVO te doen, wordt hij steeds meer de motivator die de medewerkers aanmoedigt om verder te gaan en om toch te proberen wat ze zelf vaak als onmogelijk achten. Een beetje zoals bij de ontwikkeling van nieuwe Encon-producten.

Encon volgt de richtlijnen van de ISO26000. Meer informatie kan je vinden op https://www.encon.be/nl-BE/mvo